Logo

 

 

Co Resolve Leadership Program

Gebaseerd op Deep Democracy, the Lewis method* wordt met Co Resolve aan leiders en managers een training geboden die theorie en gesprekstechnieken aanreikt om om te kunnen gaan met  interpersoonlijk- en teamdynamiek als ook met de diversiteit in perspectief binnen complexe organisaties.

Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode voor het leiden en begeleiden van groepen. Deze methode is ontwikkeld om besluiten met 100% draagvlak te bereiken. Anders dan in een meerderheidsdemocratie hebben zowel de meerderheid als de minderheid zeggenschap in een besluitvormingsproces. De technieken binnen dit model zorgen er voor dat zoveel mogelijk stemmen in een groep hoorbaar worden. Zo wordt de potentie van een groep volledig benut. Doordat alle expertise en kennis van de totale groep gebundeld wordt, komen duurzame beslissingen tot stand.

Voor Co Resolve zijn de beproefde technieken uit Deep Democracy toegespitst op managers en leiders en biedt Co Resolve in een tweedaagse training, verdeeld over enkele weken, de theorie, diverse gesprekstechnieken en ruimschoots de gelegenheid om deze eigen te maken.

Co Resolve, een 2-daagse training, voor wie?

Co Resolve is een training die is ontwikkeld voor leiders in een hedendaagse, diverse en complexe omgeving.  De technieken uit deze training vergroten de capaciteit tot participerend leiderschap.

Co Resolve, welke resultaten?

Op basis van groepsdynamisch inzicht leert u onder andere

  • het herkennen waar besluitvormingsprocessen kunnen vastlopen, welke patronen daaraan ten grondslag liggen én wat u als leidinggevende/begeleider  kunt doen om deze te veranderen;
  • duurzame besluiten nemen;
  • groepsdynamiek en relaties begrijpen;
  • verandering en transformatie plaats laten vinden;
  • samenwerking binnen teams bevorderen;
  • de wijsheid uit diversiteit, spanning en conflict benutten;
  • stakeholders en partners betrekken.

Co Resolve, voorbereiding en tijdsinvestering

De training vraagt geen voorbereiding. Veelal wordt vooraf meer informatie verkregen over Deep Democracy, the Lewis method. Bijvoorbeeld door het lezen van Inside the No door Myrna Lewis. De training duurt twee dagen, verdeeld over enkele weken. Met de mogelijkheid tot individuele coaching en directe feedback tijdens de training, is de hands-on  benadering van de training gegarandeerd. Langdurige ondersteuning wordt geboden via de toegang tot het internationaal dashboard.

 

Ga ook vo0r inclusief leiderschap en introduceer Co Resolve in jullie bedrijf.  Neem contact met ons op.