Logo

Co Resolve

Gebaseerd op Deep Democracy, the Lewis method* wordt met Co Resolve aan leiders en managers een training geboden die theorie en gesprekstechnieken aanreikt om om te kunnen gaan met interpersoonlijk- en teamdynamiek als ook met de diversiteit in perspectief binnen complexe organisaties.
Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode voor het leiden en begeleiden van groepen. Deze methode is ontwikkeld om besluiten met 100% draagvlak te bereiken. Anders dan in een meerderheidsdemocratie hebben zowel de meerderheid als de minderheid zeggenschap in een besluitvormingsproces.
De technieken binnen dit model zorgen er voor dat zoveel mogelijk stemmen in een groep hoorbaar worden. Zo wordt de potentie van een groep volledig benut. Doordat alle expertise en kennis van de totale groep gebundeld wordt, komenduurzame beslissingen tot stand.
Voor Co Resolve zijn de beproefde technieken uit Deep Democracy toegespitst op managers en leiders en biedt Co Resolve in een tweedaagse training, verdeeld over enkele weken, de theorie, diverse gesprekstechnieken en ruimschoots de gelegenheid om deze eigen te maken.

Co Resolve, een 2-daagse training, voor wie?

Co Resolve is een training die is ontwikkeld voor leiders in een hedendaagse, diverse en complexe omgeving. De technieken uit deze training vergroten de capaciteit tot participerend leiderschap.

Co Resolve

Co Resolve, welke resultaten?

Op basis van groepsdynamisch inzicht leert u onder andere
● het herkennen waar besluitvormingsprocessen kunnen vastlopen, welke
patronen daaraan ten grondslag liggen én wat u als
leidinggevende/begeleider kunt doen om deze te veranderen;
● duurzame besluiten nemen;
● groepsdynamiek en relaties begrijpen;
● verandering en transformatie plaats laten vinden;
● samenwerking binnen teams bevorderen;
● de wijsheid uit diversiteit, spanning en conflict benutten;
● stakeholders en partners betrekken.

Co Resolve in jullie bedrijf introduceren? Neem contact met ons op.