je kunt direct AANMELDEN voor een training

Deep Democracy, the Lewis method  level 1

Waarom?

In de level 1 training wordt de methode Deep Democracy in zijn geheel geïntroduceerd. We focussen op hoe je bij besluitvorming het minderheidsbelang in kunt brengen en kunt benutten. We geven inzicht in de werking van rationele en emotionele patronen in een groep. Werken met groepen, klein of groot, is leuk en vaak een uitdaging. Verschillende mensen bij elkaar. Diverse meningen, uitgesproken én onuitgesproken. Hoe krijg je iedereen aan boord? Deep Democracy is een methode om gesprekken te voeren die de volledige potentie en wijsheid van een groep ontketenen. De creativiteit en productiviteit nemen toe en relaties worden versterkt.

 • Wil je groepsdynamiek beter kunnen volgen en gerichte intervenieren?;
 • Wil je zelfverzekerd gesprekken voeren die ertoe doen?
 • Wil je gemakkelijker omgaan met besluiten waarbij een grote diversiteit aan meningen een rol spelen?
 • Wil je soepel om kunnen gaan met spanningen en conflicten binnen een groep?
 • Wil je tot besluiten komen met 100 % draagvlak?;
 • Wil je binnen een groep tot transformatie komen?

Deep Democracy biedt hiervoor de handvatten en de training Level 1 (van 4) geeft de theorie, gespreksmodellen, oefening en ervaring om direct door te voeren in de werk­ én privésfeer.  

Voor wie?

Deep Democracy Level 1 is een (gespreks)methode voor iedereen die werkt met groepen; van het voeren van tweegesprekken tot werken met grote groepen. Denk hierbij onder andere aan leiders, managers, leiders, (gespreks)facilitatoren, docenten, teamleiders en trainers.  

Vooropleiding en niveau

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het niveau loopt gelijk aan dat van de doelgroep. Het volgen van de trainingen in de diverse levels vindt wel in volgorde plaats. Ervaring in het werken met groepen is gewenst. Daaronder verstaan we ook de groepen in de privésfeer.  

Belasting in tijd

De training beslaat twee dagen. Veel deelnemers lezen vooraf het boek ‘ Inside the No’ van Myrna Lewis of bezoeken de site van The Dialogue Hunters.com of Deep­democracy.net.  Je kunt je echter ook laten verrassen.  

Studiemateriaal en examen

Er is geen studiemateriaal dan hetgeen gratis beschikbaar wordt gesteld. Na het volgen de de training level 1 krijg je een persoonlijk login op eerder genoemde internationale site; je bent dan geregistreerd met de vermelding van de gevolgde levels. Met deze login heb je toegang tot de diverse informatie, documenten, theorie, filmpjes en naslagwerk. Tevens ontvang je een persoonlijk certificaat voor het volgen van de training. We bieden aansluiting op een Alumni Groep via LinkedIn en een kosteloze deelname aan een login spreekuur via video-call.

Kosten van deze 2-daagse training

ZZP/particulier tarief € 680,00 organisatietarief € 820,00 (vind alle tarieven hier) Deze prijzen zijn inclusief consumpties en plantaardige lunches. Inclusief studiemateriaal, certificaat en registratie bij de internationale organisatie. Inclusief een intervisie-(video)-call met je eigen cursus groep en aansluiting bij de alumni-groep op Linked In. Exclusief 21 % BTW.

De methode

Deep Democracy (The Lewis Method) is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis. De methode heeft zijn fundament in de procesgeorienteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van het werk van Mindell naar facilitatie­ en gesprekstechnieken en geeft een zeer praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen. Het model is erop gericht om zoveel mogelijk stemmen hoorbaar te maken en diversiteit in groepen zichtbaar te maken en te benutten. Besluitvorming volgens deze methode gaat verder dan de traditionele meerdeheidsdemocractie. De meederheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan de beslissing toegevoegd. Zo worden wijzere, duurzame besluiten met meer draagkracht genomen. Deep Democracy brengt visies, emoties en overtuigingen aan het licht die cruciaal zijn om de samenwerking in een groep te verbeteren en relaties te versterken. Daarnaast geeft het model inzicht in groepsdynamische processen en hoe interventies in te zetten afhankelijk van de dynamiek.  

Doelstelling

Na het volgende van training Deep Democracy , level 1,  

 

  • Kun je zelfverzekerd lastige gesprekken voeren en visies integreren;
  • Kun je tot besluiten komen met 100% draagvlak;
  • Kun je beter kunnen omgaan met weerstand bij besluiten en/of veranderprocessen;
  • Kun je gesprekken zonder spanning voeren waarbij transformatie tot stand komt
  • Kun je (eerder) inzicht krijgen in knelpunten en resultaten optimaliseren;
  • Kun je innovatievere manieren ontdekken om gesprekspartners in het groepsproces te betrekken.

 

Inhoud van de tweedaagse training

De deelnemers maken kennis met fundamentele theorie en direct bruikbaar diagnostische modellen en technieken;  

 

 • check in­ check out;
 • gedrag van de “ terroristen lijn” herkennen in een groep;
 • toepassen van de stappen van Deep Democracy om polariteiten en meningen boven water te krijgen;
 • methodieken vanuit de methode om gesprekken en conversaties te voeren zoals het gesprek op voeten en pijlen gooien;
 • roltheorie; 
 • het belang­ en de rol van neutraliteit.

 

Werkwijze

Theorie en praktische oefeningen worden afgewisseld. Het proces gedurende de training wordt gevolgd en als onderwerp van de oefeningen ingezet. Er worden bij de vele oefeningen géén simulaties gebruikt. Met een maximum van 10 deelnemers, is persoonlijk proces en begeleiding gegarandeerd. Vind hier de agenda van de trainingen  Inschrijven voor een training Hoe ziet de training eruit? Download de brochure hier.