je kunt direct AANMELDEN voor een training

Deep Democracy, the Lewis method  level 3

Waarom?

Werken met groepen, klein of groot, is leuk en vaak een uitdaging. Verschillende mensen bij elkaar. Diverse meningen, uitgesproken én onuitgesproken. Hoe krijg je iedereen aan boord? Deep Democracy is een methode om gesprekken te voeren die de volledige potentie en wijsheid van een groep ontketenen. De creativiteit en productiviteit nemen toe en relaties worden versterkt.
Wil je zelfverzekerd gesprekken voeren die er toe doen?;
Wil je groepsdynamiek beter kunnen volgen en gerichte intervenieren?;

Wil je gemakkelijker omgaan met besluiten waarbij een grote diversiteit aan meningen een rol spelen?;

Wil je soepel om kunnen gaan met spanningen en conflicten binnen een groep?;

Wil je tot besluiten komen met 100 % draagvlak?;

Wil je binnen een groep tot transformatie komen?

Deep Democracy biedt hiervoor de handvatten en de training Level 3(van 4) geeft de theorie, gespreksmodellen, oefening en ervaring om direct door te voeren in de werk- én privésfeer.

 

Level 3  (in de serie van 4 levels: 1,2, 3 en 4) richt zich specifiek op spanning, conflict en luisteren. Het amplificeren bij de diverse Deep Democracy  technieken wordt geïntroduceerd én geoefend.

 

Voor wie?

Deep Democracy Level 3 is een (gespreks) methode voor iedereen die werkt met groepen; van het voeren van tweegesprekken tot werken met grote groepen.
Denk hierbij onder andere aan leiders, managers, leiders, (gespreks)facilitatoren, docenten, teamleiders en  trainers. Level 3 is een vervolg op de eerste twee levels.

 

Vooropleiding en niveau

Er is geen algemene vooropleiding vereist. Wel moet de training Deep Democracy level 1 en 2  gevolgd zijn. Er wordt verwacht dat je de kunde van polarisatie en rolverdeling bij diverse gesprekstechnieken eigen hebt gemaakt. Je begrijpt de theorie van rollen en dynamiek binnen een groep. Je weet hoe je beweegt tussen de stappen binnen de methode en hoe je de genoemde waterlijn omlaag kunt brengen. Ervaring in het werken met groepen is gewenst. Daaronder verstaan we ook de (kleine)groepen in de privésfeer.

 

Belasting in tijd

De training beslaat twee dagen. Veel deelnemers lezen vooraf het boek ‘ Inside the No’ van Myrna Lewis . Je kunt je natuurlijk ook laten verrassen.

 

Studiemateriaal en examen

Er is geen studiemateriaal dan hetgeen als onderdeel van deze training  beschikbaar wordt gesteld. Na het volgen de de training level 3 krijg je een persoonlijk login op eerder genoemde internationale site; je bent dan geregistreerd met de vermelding van de gevolgde levels. Met deze login heb je toegang tot de diverse informatie, documenten, theorie, filmpjes en naslagwerk. Tevens ontvang je een persoonlijk certificaat voor het volgen van de training.
We bieden aansluiting op een Alumni Groep via LinkedIn en een kosteloze deelname aan een login spreekuur via video-call. Deelname daaraan is voor een beperkt aantal geïnteresseerden per keer.

Kosten van deze 2-daagse training

ZZP/particulier tarief € 680,00
organisatietarief € 820,00
(vind alle tarieven hier)
Deze prijzen zijn inclusief consumpties en plantaardige lunches. Inclusief studiemateriaal, certificaat en registratie bij de internationale organisatie. Inclusief een intervisie-(video)-call met je eigen cursus groep en aansluiting bij de alumni-groep op Linked In. Exclusief 21 % BTW.

De methode

Deep Democracy (The Lewis Method) is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis. De methode heeft zijn fundament in de procesgeorienteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van het werk van Mindell naar facilitatie- en gesprekstechnieken en geeft een zeer praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen.

Het model is erop gericht om zoveel mogelijk stemmen hoorbaar te maken en diversiteit in groepen zichtbaar te maken en te benutten. Besluitvorming volgens deze methode gaat verder dan de traditionele meerdeheidsdemocractie. De meederheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan de beslissing toegevoegd. Zo worden wijzere, duurzame besluiten met meer draagkracht genomen. Deep Democracy brengt visies, emoties en overtuigingen aan het licht die cruciaal zijn om de samenwerking in een groep te verbeteren en relaties te versterken. Daarnaast geeft het model inzicht in groepsdynamische processen en hoe interventies in te zetten afhankelijk van de dynamiek.

 

Doelstelling

Na het volgende van training Deep Democracy , level 3, heb je

  • een dieper begrip hoe neutraliteit te bereiken en behouden;
  • bewustzijn en oefening van de metaskills; waaronder amplificeren en reflectief luisteren;
  • een versterkte basis om gesprekken rond conflicten te faciliteren en aan te gaan;
  • voldoende technieken om conflict en spanning te faciliteren.

 

Inhoud van de tweedaagse training

Deze twee-daagse training richt zich op het handelen bij spanning en conflict. Theorie en training wisselen elkaar af. Je krijgt diverse technieken aangereikt; reflectief luisteren, het argument (Let’s Talk voor duo’s )en de zgn. Gouden pijlen. Op beide dagen is ruimte om in een veilige omgeving te oefenen en direct feed-back te kunnen ontvangen. Je verlaat de training met voldoende materie om zowel in  de werk- als in de privésfeer te kunnen oefenen..

 

Werkwijze

Theorie en praktische oefeningen van alle methodes en technieken worden afgewisseld.  Het proces gedurende de training wordt gevolgd en als onderwerp van de oefeningen ingezet. Er worden bij de vele oefeningen géén simulaties gebruikt.

Met een maximum van 10 deelnemers, is persoonlijk proces en begeleiding gegarandeerd.

? Op de trainingsdagen op onze locatie wordt voor een (vegetarische) lunch en consumpties gezorgd.

Naar de agenda van de trainingen

Inschrijven

Naar de andere trainingen Deep Democracy