Uitgebreid PROGRAMMA

[Wil je direct aanmelden? Klik dan hier]

Maandag 13/07
Ochtend 10.00-13.00:
Room 1: Kick-off / Opening door Yonathan Keren + introductie House of Deep Democracy en zijn trainers gevolgd door een proces met inzet van Deep Democracy.
deze sessie is kosteloos en iedereen is welkom!
Middag 14.00-17.00:
Room 1: Basismodule Deep Democracy door Yonathan Keren
In deze sessie wordt het fundament van Deep Democracy uitgelegd. In de theoretische introductie wordt uiteengezet hoe in DD een groep wordt gezien als een geheel en hoe dit verschilt van de traditionele kijk waarin een groep wordt gezien als een verzameling van individuen. We zullen praten over hoe minderheidsstemmen die niet gehoord worden vaak weerstand beginnen te creëren. De 4 stappen van besluitvorming zullen worden geïntroduceerd. Daarna zullen we een gesprek ervaren met gebruik van de DD stappen.
Room 2 : Technische & deeper supervisie Deep Democracy met Anna Kanneworff
Loop je ergens tegen aan in je eigen werk en werken met Deep Democracy? Heb je technische vragen of persoonlijke vragen over je eigen begeleiding van groepen, facilitering en leidinggeven? Dan kun je intekenen voor een supervisie sessie van een uur, waarin we jouw persoonlijke vragen gaan uitdiepen – gebruikmakend van de stappen van DD – gegarandeerd verdiep je zo je eigen Deep Democracy practice! 


Namiddag 17.15-18.00:
Room 1: 10 minuten presentatie deelnemers + Nagesprek met Yonathan Keren

Dinsdag 14/07
Ochtend 10.00-13.00:

Room 1: Deep Democracy en Leiderschap: De Vergadering met Anna Kanneworff
In deze workshop ga je oefenen om je eigen neutraliteitsspier als leider te versterken tijdens een vergadering. Dus  met het meenemen van  je eigen mening, visie of agenda leiding geven aan het proces en tegelijk de collectieve wijsheid van de groep benutten. 
Middag 14.00-17.00:
Room 1: Let’s Talk basis met Yonathan Keren
In deze workshop zal het DD tweegesprek “Let’s Talk worden geïntroduceerd”. Deze methode is bedoeld voor het werken met duo’s en kan worden toegepast voor het nemen van beslissingen, het bespreekbaar maken van spanning en het oplossen van conflict. Er zal in tweetallen geoefend worden met het voeren van een Let’s Talk.
Namiddag 17.15-18.00:
Room 1: 10 minuten presentatie deelnemers + Nagesprek met Yonathan Keren

Meer info?

Heb je vragen of wil je alvast een plek reserveren? Mail dan naar tina@thedialoguehunters.com

 

 

Woensdag 15/07
Ochtend 10.00-13.00:
Room 1: Civic Dialogue met inzet van Deep Democracy met Anna Kanneworff
Room 2: Deep Democracy & Diversiteit, een ander perspectief. Een workshop voor mensen die klaar zijn met diversiteit met Joël Rijnaard
Diversiteit is een populair onderwerp in deze dagen. Tevens is de waarde van diversiteit een peiler van DD. Voor iedereen die samenwerkt of samenleeft kan het benutten van diversiteit erg behulpzaam zijn. Doorgaans spreken we bij diversiteit over gender, sexualiteit, etniciteit en cultuur. In deze workshop zullen we uitlichten hoe DD diversiteit in de breedste zin benaderd. Deep Democracy geeft een praktische aanpak om diversiteit te gebruiken om ons te laten informeren door minderheidsperspectieven, in alle soorten en maten. Naast een uitleg over hoe diversiteit te benaderen vanuit DD zullen we hierover een gesprek voeren waarbij we direct ook gebruik zullen maken van de diversiteit in de groep.

Middag 14.00-17.00:
Room 1: Neutraliteit en Deep Democracy met Yonathan Keren
In deze workshop zal het concept neutraliteit worden geïntroduceerd en toegelicht. Na een korte theoretische uitleg zal er geoefend worden met het zichtbaar maken van gedachten en overtuigingen die verlies van neutraliteit veroorzaken. Er zullen processen worden geoefend om gemakkelijker neutraal te kunnen blijven tijdens het begeleiden van DD processen.
Room 2: Deep Democracy & Jongeren met Anna Kanneworff
Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de combinatie van Deep Democracy en werken met jongeren.
Namiddag 17.15-18.00:
Room 1: 10 minuten presentatie deelnemers + Nagesprek met Yonathan Keren

Meer info?

Heb je vragen of wil je alvast een plek reserveren? Mail dan naar tina@thedialoguehunters.com

 

 

Donderdag 16/07

Ochtend 10.00-13.00:
Room 1: Deep Democracy voor Gevorderden met Joël Rijnaard;
Tijdens deze workshop bespreken we waar je tegenaan loopt tijdens het faciliteren van een Deep Democracy proces. Naast de moeilijkheden die je ervaart kijken we ook dieper naar de weerstand die hiermee gepaard gaat. Dit doen we met een groepsproces en één op één gesprekken.
Middag 14.00-17.00:
Room 1: Deep Democracy in leer- en studie processen door Marieke Parijs
In deze workshop zullen we kijken naar hoe leerprocessen in het klaslokaal of in de collegezaal kunnen worden gefaciliteerd met gebruik van Deep Democracy. We zullen ingaan op hoe de 5 stappen kunnen worden gebruikt voor integratie van kennis en vaardigheden. Ook kan het gebruik van DD relaties tussen leerlingen/studenten en tussen leerling en docent verbeteren. Dit is een ervaringsgerichte workshop
Room 2: Compassie en Deep Democracy met Yonathan Keren
Deze workshop draait om het begrip compassie in Deep Democracy. In deze specifieke definitie betekent compassie het in jezelf herkennen en accepteren van wat je in de ander ziet. We zullen in deze workshop de mechanismen van projectie (overdracht) en compassie behandelen. Daarna zal er gewerkt worden met oefeningen om compassie te vergroten.
Namiddag 17.15-18.00:
Room 1: 10 minuten presentatie deelnemers + Nagesprek met Yonathan Keren

Vrijdag 17/07
Ochtend 10.00-13.00:
Room 1: The Work basis met Yonathan Keren
In deze workshop zullen de 4 vragen en omkeringen van The Work van Byron Katie worden geintroduceerd. The Work is een manier om stressvolle gedachten te identificeren en te bevragen. Er zal ook toegelicht worden hoe The Work kan worden ingezet als facilitator om de neutraliteit en compassie te vergroten. Na een introductie zal er geoefend worden met de 4 vragen en de omkeringen.
Middag 14.00-17.00:
Room 1: Afsluiting + digitale champagne, ballonnen en proces met inzet van Deep Democracy met Yonathan Keren.
Namiddag 17.15-18.00:
Room 1: 10 minuten presentatie deelnemers + Nagesprek met Yonathan Keren

Aanmelden? kik hier

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar tina@thedialoguehunters.com